1) Algemene bepalingen
Mountain Lifestyle is een handelsnaam van Xperience Centre Alphen, geregistreerd onder KVK 73980579, gevestigd aan de Bijlen 4, 2406LL te Alphen aan den Rijn, Nederland. Door bij Mountain Lifestyle een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Mountain Lifestyle akkoord gaat. Mountain Lifestyle heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Door digitale weergave van de foto’s en films op onze website en in onze brochures en tevens kleurinstellingen van uw beeldscherm, kunnen de kleuren van de door ons geplaatste foto’s in onze webshop niet voor 100% gegarandeerd worden. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Mountain Lifestyle hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Mountain Lifestyle aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Mountain Lifestyle worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Mountain Lifestyle heeft verstrekt.

2) Toepasselijkheid
A) Op alle aanbiedingen en bestellingen bij Mountain Lifestyle zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
B) Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door ons, lees Mountain Lifestyle, is ingestemd.
C) Mountain Lifestyle behoud zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
D) Omdat Mountain Lifestyle in Nederland is gevestigd zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3) Overeenkomsten
A) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
B) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.mountainlifestyle.nl of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mountain Lifestyle garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto’s en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4) Prijzen / Aanbiedingen
A) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
B) Alle aanbiedingen van Mountain Lifestyle zijn vrijblijvend en Mountain Lifestyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
C) Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
D) Mountain Lifestyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft Mountain Lifestyle het recht de bestelling te weigeren.

5) Betaling
A) Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL en Paypal worden betaald.
B) Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Mountain Lifestyle is bijgeschreven.
C) Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.

6) Verzendkosten
Mountain Lifestyle rekent slechts order- en of verzendkosten binnen Nederland tot 100,- EURO. Tot 100,- EURO bedragen de verzendkosten 3.95 EURO. Boven de 100,- EURO rekent Mountain Lifestyle geen order- en of verzendkosten. De pakketten worden verzonden in samenwerking met PostNL.

7) Retourzendingen
A) Herroepingrecht: conform de ‘Wet verkoop op afstand’ heeft u het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling, deze zonder opgaaf van redenen, ongebruikt, onbeschadigd en nieuw in verpakking aan ons te retourneren. U betaald dan alleen de verzendkosten om de bestelling te retourneren.
B) Retouren dienen ter aller tijden voor verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres: info@mountainlifestyle.nl of via het contactformulier
C) Retourneer uw bestelling naar het onderstaande adres:
Mountain Lifestyle
De Bijlen 4
2406LL Alphen aan den Rijn
D) Een retourzending wordt alleen geaccepteerd wanneer het product in nieuwstaat verkeerd en de productverpakking onbeschadigd is. Eventuele kaartjes, labels en speciale verpakking moet onbeschadigd zijn. Het is toegestaan het product te passen. Bij het daadwerkelijke gebruik van een product vervalt het recht op retoursturen.
E) Na ontvangst van een retourzending wordt het aankoopbedrag, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, doorgaans binnen 10 dagen en uiterlijk binnen 30 dagen op de rekening van de klant rekening teruggestort.

8) Omruilen
U heeft het recht het product binnen 30 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren en om te ruilen, mits het aan de zaken voldoet zoals in artikel 7A en B zijn benoemd.

9) Levering
A) De door Mountain Lifestyle opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
B) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
C) Het grootste deel van ons assortiment bestaat uit standaard artikelen welke in het winterseizoen doorlopend verkrijgbaar zijn. Deze zijn in de regel op voorraad en/of binnen enkele dagen te leveren. Er zijn echter ook veel producten welke veelal niet meer bij te bestellen zijn en daarvoor geldt dan ook op=op. Het kan dus sporadisch voorkomen dat u een product bestelt welke niet meer te leveren is. Wij stellen u hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte. Samen kunnen we eventueel naar een passend alternatief zoeken.
D) Het kan voorkomen dat Mountain Lifestyle een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. Mountain Lifestyle houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen.
E) Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen terugbetaling plaatsvinden.
F) De bestelling wordt door Mountain Lifestyle in samenwerking met PostNL bij u afgeleverd.

10) Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mountain Lifestyle verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

11) Garantie
Voor door Mountain Lifestyle geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Mountain Lifestyle vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt.

12) Persoonsgegevens
A) Mountain Lifestyle zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
B) Mountain Lifestyle neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse en Europeese wet- en regelgeving in acht.